Telefoon 06 22 93 74 79   |   E-mail    |   DOWNLOAD CATALOGUS

micio facebook micio instagram micio twitter micio pintrest

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MICIO creative sportswear.Hoewel de informatie op de website van MICIO creative sportswear met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en MICIO creative sportswear streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan MICIO creative sportswear geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
MICIO creative sportswear behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.


Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. MICIO creative sportswear aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Copyright 2016 MICIO creative sportswear
Alle rechten voorbehouden.

MICIO creative sportswear

Van Tuyllstraat 24
3829 AD Hooglanderveen
Telefoon 06 - 22 93 74 79
E-mail

DOWNLOAD CATALOGUS

Producten

Wielrennen
Hardlopen
Triathlon
Overige sportkleding